Odpowiedzi

  • Nuaa
  • Rozwiązujący
2010-03-18T17:22:22+01:00
A) 4x + 12
b) 72y + 32
c) -10 + 5b
d) -20y + 4z
tych podpunktow nie rozumiem
i) 1y - 0,81
j) -2,16a + 0,9b

2010-03-18T17:32:07+01:00
A) 4(x+3)= 4x+12
b) 8(y+4)= 8y+32
c)5(-2+b)= -10+5b
d)-4(5y-z)= -20y-4z
e)0,02(10x-y)*0,4= 0,2x-0,02y*0,4= 0,2x-0,008y
f)(-5y+9)*0,8= -4y+7,2
g)(-2a+4b)*(-1,5)= 3a-6b
h) 1/5(10x+2,5)-0,4= 2x+0,5-0,4= 2x-0,1
i) 1/3(3y-2,7)= 1y-9/10
j)-2/3(3,6a-1,5b)= -2⅖+1b
2010-03-18T17:33:00+01:00
A)4(x+3)=4x+12
b)8(9y+4) =72y+32
c)5(-2+b)=-10+ 5b
d)-4(5y-z)= -20y+4z
e)0,02(10x-y)*0,4=(0,2x - 0,02y)*0,4 =0,8x - 0,0008y
f)(-5y+9)*0,8=-4y +7,2
g)(-2a+4b)*(-1,5)=2a-4b -10a +20b = -8a+16b
h)1/5(10x+2,5)-0,4=2x+0,5 - 0,4
i)1/3(3y-2,7)= y -0,9
j)-2/3(3,6a-1,5b) =-2,4a +1,6b


To są ostateczne wyniki dalej już się nie oblicza