1. Region
Pojezierze mazurskie liczba - 2061, % ogólny - 29,1
Pojezierze Pomorskie - liczba - 3381 % ogólny - 47,8
Pojezierze Wielkopolskie - liczba - 1347 , % ogólny - 19,0
Pozostałe- liczba 292, % ogólny - 4,1

Oblicz, jaki % ogólnej liczby jezior w POlsce znajduje się na pojezierzach.

2. Woda słodka jest niezbędna do życia i działalności gospodarczej. Jej zasoby są ograniczone, a potrzeby w zakresie jej wykorzystywania rosną. Przedstaw za pomocą metody zwanej metaplanem wybrany problem gospodarki wodnej Polski.

Sformuowanie problemu.......
Jak jest?......
Jak powinno być?......
Dlaczego nie jest tak , jak powinno być?....
Propozycje rozwiązania problemu......

3. Podaj, które rodzaje osadów geologicznych przeważają na powierzchni kotlin.

1

Odpowiedzi

2010-03-18T17:30:13+01:00
1.
100%-4,1%=95,9%

Odp.W Polsce znajduje się 95,9% jezior na pojezierzach.
4 2 4