Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T20:11:25+01:00
A) Stopa inflacji wynosiła ponad 340%, nabierając cech hiperinflacji
( w pięciu ostatnich miesiącach roku stopa inflacyjna wyniosła ponad 1000% !)
b) Niedobór rynkowy.
c) Wysoki deficyt budżetowy.
d) Kolosalne zadłużenie zagraniczne.
(pod koniec 1989 roku dług wynosił 41 mld USD.)
e) Niski ogólny poziom życia społeczeństwa.
(Kredyty nie zostały wykorzystane we właściwy sposób - tylko 20% puli przeznaczono na inwestycje)
f) Gospodarka nierynkowa i zdominowana przez sektor państwowy.
g) Dominowała własność państwowa.
h) Producenci nie kierowali się realnym popytem, tylko odgórnymi nakazami.
i) Cały system był nastawiony na produkcję antyimportową.
3 5 3