Odpowiedzi

2010-03-18T17:23:29+01:00
Q = m* cw*Δt = 0,5*4200*80=168000 J
cw=4200 ciepło właściwe wody
Δt - przyrost temperatury 100-20=80
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T17:37:28+01:00
Dane:
m= 0,5 kg
Temp początkowa wody( Tp)= 20C
Temp koncowa wody( Tk)= 100C
Cw=4180J/K
Szukane: Q

Zamieniamy stopnie Celsjusza na Kelwina:
Tp=20+273,15=293,15K
Tk=100+273,15=373,15K

Podstawiamy do wzoru:
Q=Cw*(Tk-Tp)*m
Q=4180(373,15-293,15)*0,5
Q=4180*80*0,5
Q=167200J

Odp.Do podgrzania wody z 20C do 100C potrzeba 167200J energii cieplnej
1 5 1