Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T19:45:43+01:00
A) spółka cywilna- podlega postanowieniom kodeksu cywilnego i nie ma osobowości prawnej. Do założenia wystarczy zawarcie pisemnej umowy między wspólnikami. Kodeks nie określa kapitału własnego spółki.
b) spółka jawna - każdy wspólnik odpowiada bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz spółką. Sprawy spółki może prowadzić jeden, kilku lub wszyscy spólnicy. Do jej założenia nie ma wymaganego przez prawo limitu kapitału, wystarczy pisemna umowa spółki.

3. Minimalny kapitał zarówno w spółce cywilnej jak i jawnej jest nieokreślona.

2. Forma zawarcia - umowa spółki na piśmie.

2010-03-18T19:52:00+01:00
Spółka Jawna- nie posiada osobowości prawnej powstaje na podstawie umowy pisemnej jest wpisana do rejestru przedsiębiorstw w nazwie tej spółki musi widnieć nazwisko jednego ze wspólników np.Kowalski& Synowie wspólnicy w tej spółce mają równy udział w zyskach.Posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki .
Spółka cywilna- działa jak zakład rzemieślniczy tylko posiadający przynajmniej dwóch wspólników powstałej na podstawie umowy.Nie ma minimalnej wielkości wkładu toteż nie musi on przedstawiać dużej wartości. Wkładem może być gotówka, własność jak i inne prawa do rzeczy ruchomych lub nieruchomości