Obraz jest umieszczony w ramce o jednakowej szerokości.Jaką powierzchnię zajumuje obraz wraz z ramką, jeżeli szerokość samego obrazu stanowi 75 % długości, zaś powierzchnia obrazu jest równa 432 cm²?

Proszę, jeśli to możliwe o jak najszybsze rozwiązanie

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T22:01:55+01:00
Szer.= 75% z x
dł.= x

P=a*b
P=0,75x*x
P=0,75x²

432=0,75x²
x²=432/0,75
x²=576
x=√576
x=24

dł= 24
szer=18

spr
P=a*b
P=18*24=432cm2
2009-10-26T22:50:21+01:00
A * ¾ b = 432 cm²

a * b = ?

3ab = 1692 |/3
ab = 564 cm²