Hej:) bardzo potrzebuje odp na te zadania jak najszybciej . am z tego egzamin...;/ będe wdzieczna:)

zad1.wymien wielkosci fizyczne, ich symbole i jednostki opisujące zjawisko przeplywu pradu?
zad2.JAK zachowuje sie substancja w zewnetrznym polu magnetyczntm?
zad3.gdzie wykorzystujemy prad staly a gdzie zmienny
zad4.wymień rodzaje żródeł prądu
zad5.wyjaśnij własciwosci dia-ferromagnetykow i podaj ich zastosowanie
zad6.jak wyznaczamy opór zastepczy przewodnikow
zad.7 jak wyznaczyć opór zastępczy układu oporników
zad8.gdzie wykorzystujemy prad staly i zmienny
zad9.omow metody przekazu informacji za pomoca pradow elektrycznych i fal elektromagnetycznych

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T17:58:56+01:00
Zad.1
Droga- S jednostka metr (m)
Prędkość- V jednostka metr na sekundę (m/s)
Przyśpieszenie- a jednostka metr na sekunde do kwadratu (m/s2)
Czas- T jednostka sekunda (s)
Masa- m jednostka kilogram (kg)
Objętość- V jednostka metr sześcienny (m3)
Moc- P jednostka Dżul (J)
Energia- E jednostka Dżul (J)
Częstotliwość- F jednostka Herc (Hz)
Praca prądu elektrycznego- W jednostka kilowatogodzina (kWh)
Praca Mechaniczna- W jednostka Dżul (J)
Opór elektryczny- R jednostka OM (Ω)
Temperatura- T jednostka Stopnie Celsjusza lub Kelwina (C lub K)
Pęd- P jednostka kilogram razy metr sekundę (kg*m/s)
Ciśnienie- P jednostka Paskal (Pa)
Natężenie prądu- I jednostka Amper (A)
Zad. 2
Ferromagnetyk- Ciała sa wciągane w obszar pola magn. , duże wzmocnienie zewnętrznego pola magnetycznego.
Paramagnetyk- Słabe wciąganie w obszar polamagnetycznego, nie duże wzmocnienie zewn. pola magn.
Diamagnetyk- bardzo słabe wciąganie w kierunku ciał o mniejszych natężeniach, delikatne osłabienie zewn. pola magn.
Zad. 3
Prąd stały wykorzystyje się do zasilania silników elektrycznych oraz zasialniu różnych przekaźników.
Prąd zmienny- wykorzystuje sie do zasilaia różnych odbiorników, do zasilania żarówek.
Zad. 4
Rodzaje źródeł prądu: parowanie, topnienie , opady wykorzystywane w elektrowniach wodnych, promieniowanie sloneczne, rozpad iztopów, grawitacja, pływy wód w elektrowniach wodnych.
Zad. 5
ciało, które wykazuje własności ferromagnetyczne.