Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T14:09:57+01:00
1. Mitoza zachodzi w komórkach somatycznych.
Mejoza w komórkach macierzystych gamet (u zwierząt) i zarodników (u roślin)
ZNACZENIE:
Mitoza:
-służy namnażaniu się komórek co prowadzi do wzrostu i regeneracji komórek.
-umożliwia przekazywanie niezmienionej informacji genetycznej.
Mejoza:
-redukuje liczbę chromosomów w gametach lub zarodnikach, co zapewnia stałość liczby chromosomów w kolejnych pokoleniach
-jest źródłem zróżnicowania genetycznego potomstwa

2. autotrofy - organizmy samożywne, tworzą związki organiczne ze związków nieorganicznych, przy udziale energii świetlnej na drodze fotosyntezy (fotoautotrofy) lub chemicznej podczas chemosyntezy (chemoautotrofy)

heterotrofy - organizmy cudzożywne, tworzą związki organiczne z materii organicznej wytworzonej bezpośrednio lub pośrednio przez autotrofy. Dzielą się na stenofagi, euryfagi, mikrofagi, makrofagi.

3. Sahelantropus tchadensis
Australopithecus afarensis
Homo habilis
Homo erectus
Homo neanderthalensis

źródło: vedemecum biologia 2009, OPERON
3 2 3