Krzyżówka z działu Demokracja-co to takiego (daje naj ) :D

1 inaczej postawa społeczno-polityczna oparta na miłości do swojego kraju i jego tradycji przy równoczesnym poszanowaniu innych tradycji narodowych i kultur

2 szczególny typ społeczeństwa, w którym obywatele mogą się zrzeszać i podejmować różnego rodzaju działania w sferze publicznej, bez ingerencji ze strony władz państwa

3zespół praw przysługujących grupie ludzi żyjących na terenie państwa , w którym większość obywateli jest innej narodowości

4 metoda mająca na celu wyłonienie przedstawicieli społeczeństwa (np. parlamentarzystów) lub kandydatów na urzędy publiczne (np. prezydent miasta)

5 działania obywateli w demokratycznym państwie polegające nie tylko na kontrolowaniu rządzących, zwracaniu ich uwagi na istotne problemy, protestowaniu przeciw błędnym i niesprawiedliwym decyzjom ale przede wszystkim na podejmowaniu różnorodnych inicjatyw w sferze publicznej

6 bezpośrednie głosowanie ogółu obywateli w określonej sprawie w którym biorą udział wszyscy obywatele mający czynne prawo wyborcze

7 naczelny organ władzy państwowej sprawujący funkcję ustawodawczą

8 wyrażane publiczne poglądy obywateli dotyczące istotnych problemów społecznych i politycznych

9 podstawowy akt prawny stanowiący fundament systemu prawnego w danym kraju

10 skrzynka z otworem do której wrzuca się kartki podczas tajnego głosowania

1

Odpowiedzi

2010-03-18T17:49:56+01:00
Szkoda, że nie dałaś ilości liter :P

1.patriotyzm
2.obywatelskie
3.przywileje (?)
4.wybory (?)
5.-----
6.referendum
7.Parlament (bądź sejm / senat)
8.opinia (?)
9.Konstytucja
10. Urna

Tam gdzie jest ? to znaczy, że nie jestem pewien. Jeśli chcesz to napisz do mnie może Ci bardziej w tym pomogę bo treść polecenia sformowałaś dość niefortunnie :)
3 4 3