Poszukaj w wierszach
Inwokacja

Litwo! Ojczyzno maja! Ty jesteś jak zdrowie,
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie"
Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem,
(Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę
Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę
I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu
Iść za wrócone życie podziękować Bogu),
Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono.
Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną
Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych,
Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych;
Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem,
Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem;
Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała,
Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała,
A wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą
Zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą.

i
NA zdrowie
Ślachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.
Tam człowiek prawie
Widzi na jawie
I sam to powie,
Że nic nad zdrowie
Ani lepszego,
Ani droższego;
Bo dobre mienie,
Perły, kamienie,
Także wiek młody
I dar urody,
Mieśca wysokie,
Władze szerokie
Dobre są, ale -
Gdy zdrowie w cale.
Gdzie nie masz siły,
I świat niemiły.
Klinocie drogi,
Mój dom ubogi
Oddany tobie
Ulubuj sobie!

środki poetyckie daje naj:)

1

Odpowiedzi

2010-03-18T17:46:36+01:00
Inwokacja
epitety: ojczyzno moja, Panno Święta, Jasnej Częstochowy, Ostrej Bramie, gród zamkowy,wiernym ludem, płaczącej matki, martwą powiekę, Twych świątyń, moją duszę, duszę utęsknioną, pagórków leśnych, łąk zielonych, błękitnym Niemnem, bursztynowy świerzop, panieńskim rumieńcem, ciche grusze;
porównania: ty jesteś jak zdrowie, gryka jak śnieg biała, wszystko przepasane jakby wstęgą;
animizacje:na niej z rzadka ciche grusze siedzą,Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych,Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała,
na niej z rzadka ciche grusze siedzą;


,,na zdrowie''
epitety: szlachetne zdrowie, dobre mienie,wiek młody, dar urody, miejsca wysokie,władze szerokie,świat niemiły, klejnocie drogi, dom ubogi