1.Jeżeli na końcach opornika wytworzyć napięcie równe 18V , to w oporniku popłynie prąd o natężeniu 0,9A. Ile będzie wynosić natężenie prądu w tym oporniku , jeżeli napięcie zmniejszymy 6 razy? Ile razy zmniejszy się wówczas moc prądu w tym oporniku?
2.Przez opornik o oporze 2k(Ohma) płynie prąd o natężeniu 2mA. Oblicz napięcie na tym oporniku i moc prądu płynącego w tym oporniku.
3. Żarówka podczas świecenia ma opór równy 484 (Ohma). Ile będzie wynosić moc prądu w tej żarówce, jeżeli podłączymy ją do źródła o napięciu 220V?
4.Opornik o oporze 10(Ohma) w czasie 1s wydziela 250J energii w procesie cieplnym . Ile wynosi natężenie prądu płynącego w tym oporniku i napięcie mierzone na jego końcach?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T18:34:59+01:00
2.
R=2[kOhm]
I=2[mA]

U=I*R
U=2[mA]*2[kOhm]=4V

P=U*I
P=4[V]*2[mA]
P=0,008[J]

3.
R=484[Ohm]
U=220[V]

I=U/R
I=220[V]/484[Ohm]=~0,45[A]

P=U*I
P=220[V]*0,45[A]
P=100[J]
2 5 2
2010-03-18T19:02:41+01:00
Ad2.)
U=I*r=0,002*2000=4V
P=U*I=4*0,002=0,008 W
ad1)
R=U/I=18/0,9=20Ω
I₂=(U/6)/R=3/20=
Ad3)
P=U²/R=podstawić i obliczyć
ad4)
Q=0,24*P*t
Q=0,24*I²*R*t
I=√(Q/(0,24*R*t))=podstawić i obliczyć
U=I*R=podstawić i obliczyć

8 4 8