Odpowiedzi

2009-10-26T22:34:22+01:00
X² + y² - 2x + 4y - 5 = 0
(x-1)²-1+(y+2)²-4-5=0
(x-1)²+(y+2)²=10

P₁=(1,-2) - środek okręgu
P₂=(0,0) - początek układu współrzędnych
y=ax+b - ogólne równanie prostej

układ równań
-2=a*1+b
0=a*0+b ->b=0

-2=a+0
a=-2

prosta ma równanie y=-2x