Napisz równania reakcji zachodzących w próbówkach 1-8

1) kwas palmitynowy --> wodorotlenek sodu
2) sód --> kwas butanowy
3) tlenek glinu --> kwas etanowy
4) węglan sodu --> etanian wapnia
5) wodorotlenek potasu --> metinian miedzi ( II )
6) kwas etanowy --> azotan ( V ) srebra ( I )
7) woda bromowa --> kwas oleinowy
8 ) węglan magnezu --> kwas etanowy

Nie wiem w ogóle jak to zrobić. Za rozwiązanie 12 punktów. Potrzebuję na jutro rozwiązanie ( czyli na 19.03.2010. ). Nie wiem co jest w tych próbokach.

1

Odpowiedzi

1) kwas palmitynowy --> wodorotlenek sodu

C15H31COOH + NaOH = C15H31COONa + H2O

2) sód --> kwas butanowy

2Na + 2C3H7COOH = 2C3H7COONa + H2

3) tlenek glinu --> kwas etanowy

Al2O3 + 6CH3COOH = 2(CH3COO)3Al + 3H2O

4) węglan sodu --> etanian wapnia

Na2CO3 + (CH3COO)2Ca = 2CH3COONa + CaCO3

5) wodorotlenek potasu --> metinian miedzi ( II )

2KOH + (HCOO)2Cu = 2HCOOK + Cu(OH)2


6) kwas etanowy --> azotan ( V ) srebra ( I )

CH3COOH + AgNO3 = HNO3 + CH3COOAg

7) woda bromowa --> kwas oleinowy

Br2 + C17H33COOH = C17H33Br2COOH

8 ) węglan magnezu --> kwas etanowy

MgCO3 + 2CH3COOH = (CH3COO)2Mg + H2O + CO2
258 4 258