Odpowiedzi

2010-03-18T17:48:26+01:00
Otrzymaj 3 sposobami CH3COONa

2CH3COOH +2 Na --> 2CH3COONa + H2
2CH3COOH + Na2O --> 2CH3COONa + H2O
CH3COOH + NaOH --> CH3COONa + H2O