Jaka jest pojemność (w litrach) naczynia w kształcie graniastosłupa, którego wysokość ma 20cm, a podstawa jest :
a) prostokąt o bokach długości 12cm i 0.8 dm?
b) trójkąt o podstawie 2.5 dm i wysokości 1.6dm ?
c) równoległobok o wymiarach jak na rysunku?
d) kwadrat o boku 4.5 cm?
e) romb o przekątnych 60 mm i 85 mm ?

PROSZE O ZAPISANIE OBLICZEŃ I DOKŁADNYCH ;]
DZIĘKI

1

Odpowiedzi

2010-03-18T17:53:00+01:00
A) H=20 cm = 2 dm
a = 12 cm = 1,2 dm
b = 0,8 dm
V = abH = 0,8 x 1,2 x 2 = 1,92 dm3 = 1,92 l
b)V = 0,5ahH = 0,5 x 2,5 x 1,6 x 2 = 4 dm3 = 4 l
c) ?
d) V = aaH = 4,5 x 4,5 x 2 = 40,5 dm3 = 40,5 l
e = 60 mm = 0,6 dm
f = 85 mm = 0,85 dm
V = 0,5efH = 0,5 x 0,6 x 0,85 x 2 = 0,51 dm3 = 0,51 l