Proszę w jednym pliku:

Stworzyć dowolny tekst ze strukturą: 2 rozdziały główne, po 3 podrozdziały w każdym rozdziale głównym, po 2 podrozdziały podrozdziału i na jego podstawie stworzyć spis treści umieszczony na pierwszej stronie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T01:20:24+01:00