Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T22:26:12+01:00
F(x)= 2x² - 5x + 3 w przedziale <-1,2>.

liczymy pochodną
f'(x)=4x-5
ekstremum
f'(x)=0 <=> 4x-5=0
4x=5
x=5/4
x należy do przedziału <-1,2>
liczymy wartość funkcji w tym punkcie

f(5/4)=2*(5/4)²-5*5/4+3=2*25/16-25/4+3=25/8-50/8+24/8=(25-50+24)/8=-1/8

liczymy wartość funkcji na początku i końcu przedziału
f(-1)=2*(-1)²-5(-1)+3=2*1+5+3=2+8=10
f(2)=2*2² -5*2+3=2*4-10+3=8-10+3=1

funkcja ma najmniejszą wartość równą -1/8 dla x=5/4
a największą równą 10 dla x=-1
1 4 1
2009-10-26T22:38:16+01:00
F(-1)=2*(-1)²-5*(-1)+3= -7
f(2)= 2*2²-5*2+3= 1


xw= 5/4=1,25

funkcja przyjmuję wartość największą 1 dla x=2 a najmniejszą -7 dla x= -1

Chyba tak ;d
1 1 1