Odpowiedzi

2012-08-17T10:07:27+02:00

2N_2+5O_2-->2N_2O_5

azot+tlen-->tlenek azotu (V)

 

N_2O_5+H_2O-->2HNO_3

tlenek azotu (V)+woda-->kwas azotowy (V)

 

2HNO_3+Mg(OH)_2-->Mg(NO_3)_2+2H_2O

kwas azotowy (V)+wodorotlenek magnezu-->azotan (V) magnezu+woda