PRZETUMACZ ZDANIA NA JĘZYK ANGIELSKI:
-ONA CZĘSTO JE OBIAD W SZKOLE
-MY CZASAMI OGLĄDAMY FILMY WIECZOREM
-OD CZASU DO CZASU JEMY PIZZE W RESTAURACJI
-CODZIENNIE WSTAJĘ O 7
-MOJA SIOSTRA ODRABIA LEKCJE WIECZORAMI
-MOI RODZICE KOŃCZĄ PRACĘ O 15
Proszę o pomoc.

3

Odpowiedzi

2010-03-18T17:49:16+01:00
She often eats dinner in school
we sometimes watch films in the evening
sometimes we eat pizza in restaurant
everyday I get up at 7 o'clock
my sister does her homework in the evening
my parents ends work at 3 o'clock p.m
2010-03-18T17:52:20+01:00
She often eats dinner at school.
We sometimes watch films in the evening.
We sometimes eat pizza in restaurant.
I wake up at 7 o' clock every day.
My sister has homework in the evenings.
My parents finish work at 3 o'clock.
2010-03-18T17:52:35+01:00
-She often he lunch at school.
-We sometimes watch films witch evening.
-From time to time we are eating pizzzas in the restaurant
-Everyday I get-up about 7 o'clock.
-My sister is doing her homework in the evening
-My parents are finishing work about 15 o'clock