Odpowiedzi

2010-03-18T18:19:48+01:00
Więc tak, w załączniku (załącznik o nazwie "chem") masz napisane jak powinna wyglądać rozpiska tych izotopów.A teraz dalsza część.
Mamy podane, że liczba neutronów w jednym izotopie wynosi 38u,zaś w drugim 40u. Ponieważ liczbę atomową (tą, która znajduję się na dole po lewej stronie pierwiastka) możemy odczytać z układu okresowego i w przypadku Galu wynosi ona 31, aby uzyskać liczbę masową (tą na górze) wykorzystujemy liczbę neutronów, ponieważ liczbę masową tworzą protony i neutrony, protony są na dole, czyli do liczby protonów należy dodać liczbę elektronów, a więc:
1 izotop: 31+38=69
2 izotop: 31+40=71
Jeśli mamy już to rozpisane idziemy dalej. Mamy podaną liczbę atomową, korzystamy tu ze wzoru zamieszczonego w załączniku drugim("chemi").
I teraz załącznik 3("chemia").
Mam nadzieję, że wszystko rozumiesz. Taki jest wzór na obliczanie masy atomowej, a ponieważ ją mamy podaną, a mamy wyliczyć skład procentowy, to należy go odpowiednio przekształcić.
I liczymy dalej tak jak w załączniku.
6972u%-7100u%=69x%-71X%
-128u%=-2u% /× (-1)
128xu%=2xu% /÷2
64%=x
Czyli izotop, który ma liczbę masową 69 stanowi 64%. A drugi izotop, czyli 71:
100%-64%=36%.
Ot co, i po zadaniu. :)
Pozdrawiam i miłej przygody z jakże fascynującą chemią życzę. :)
12 4 12