1.Oblicz wartość liczbową wyrażenia 5 - 3x dla:
a) x = -2
b) x = 0,4

2.Oblicz wartość liczbową wyrażenia:
a) (a + 2)h dla a = 7 i h = 1/3
b) -x + 2y - 3 dla x = -5 i y = -4

3.Jeżeli w grupie n osób każdy z każdym wita się przez podanie ręki,to liczba uścisków dłoni wynosi 1/2n(n - 1)
a) oblicz ile uścisków dłoni wymieniliby witając się w ten sposób:

wszyscy uczniowie twojej klasy:(ja mam 25 osób w klasie ale nie wiem jak to obliczyć więc jesli możecie obliczcie te 25 osób)

4.Wyobraź sobie że strony zeszytu ponumerowano liczbami:1,2,3 itd. przyjmijmy że zeszyt ma n kartek.

a) zapisz jaki numer ma ostatnia strona tego zeszytu(tu wpisz)
Jaki numer ma strona przedostatnia? (tu wpisz)

b) rysunek przedstawia dwie środkowe strony tego zeszytu.Wpisz na rysunku wyrażenia algebraiczne oznaczające numery tych stron.

(rysunek jakby co: załącznik)

2

Odpowiedzi

2010-03-18T17:53:51+01:00
1)
a)5-3*(-2)=5+6=11
b)5-3*0,4=5-1,2=3,8
2)
a)(7+2)*1/3=9*1/3=9/3=3
b)5-8-3=-6
4 3 4
2010-03-18T18:00:35+01:00
1.
a)5-3x
5-3*(-2)=5+6=11

b)5-3x
5-3*0,4=5-1,2=3,8

2.
a)(a+2)h
(7+2)*1/3=9*1/3=3

b)-x+2y-3
-(-5)+2*(-4)=5-8=-3
6 4 6