Zad 1
Dwie listewki mają łącznie 9m długości.Jedna z nich jestod drugiej dłuższa o 2,4 m. Jaka jest długość każdej z nich?
Zad 2
Suma długości dwóch odcinków wynosi 64 cm. Jeden jest trzy razy dłuższy od drugiego. Oblicz długośc każdego z tych odcinków.

3

Odpowiedzi

2010-03-18T17:57:15+01:00
X+x+2,4=9
2x=7,4
x=3,7
druga długość: 3,7+2,4=6,1

2.

x+3x=64
4x=64
x=16
druga długość: 16*3=48
2010-03-18T18:01:31+01:00
2010-03-18T18:09:57+01:00
X- dł. krótszej listewki
y- dł dłuższej listewki

x+y = 9m
y+ 2.7m = x

x+y= 9m
y= x-2.7m

x+ x -2.7m= 9m

2x = 11.7m [ : 2
x= 5.85m - Długość dłuższej listewki

x+y= 9m
5.85m +y =9m
y = 3.15m - Długość krótszej listewki
z2

x- dł krótszego odcinka
y- dł dłuższego odcinka

x+y = 64cm
3x=y

y = 64cm-x
3x = 64cm -x
4x=64cm
x= 16cm - Długość krótszego odcinka

x=16cm
3x=y

x=16cm
3x16cm=y

x=16cm
y- 48cm - Długość dłuższego Odcinka