Odpowiedzi

2010-03-18T18:05:14+01:00
Rzymianie byli zafascynowani kulturą grecką. Podróżowali do Grecji, nie tylko w celach turystycznych, ale by podziwiać: architekturę, sztukę, by poznać język, a przede wszystkim filozofię. Rzymianie podziwiali filozofię Platona i Epikura, który nauczał, by nie bać się śmierci. Kiedy człowiek żyje nie ma śmierci, a kiedy umiera nie ma już człowieka. Jeżeli chodzi o literaturę to pierwsze dzieła rzymskie były tłumaczeniami dzieł greckich. Najwybitniejsi poeci rzymscy: Wergiliusz, Horacy i Owidiusz także czerpali z wzorców greckich. Są jednak dziedziny, w których to Rzymianie wytyczyli szlaki - to prawo. Pierwszym zbiorem praw rzymskich był zbiór z V w. p.n.e. zwany Prawem XII Tablic. Tablice wystawione były na widok publiczny tak, aby każdy mógł poznać obowiązujące zasady. Prawo działało tylko wtedy, gdy było znane. Z biegiem czasu spisane zasady rozszerzono, a w czasach republiki nastąpił przełom w kodyfikacji prawa. Na początku VI w. p.n.e. cesarz Justynian nakazał stworzyć zbiór praw, przepisów i komentarzy. Tak powstał zbiór praw, zwany Kodeksem Justyniana. Wiele ze prawnych sformułowań z kodeksu Justyniana jest do dziś stosowanych w prawie. Rzymianie byli wspaniałymi budowniczymi. Zbudowali sieć dróg, do dziś funkcjonuje powiedzenie: wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Rzymianie wznosili też wspaniałe mosty, a żołnierze budowali mosty z drewna, które przenosili i demontowali w razie potrzeby. Rzymianie potrafili doprowadzać wodę do miast, za pomocą akweduktów czyli wodociągów. Znali mechanizm dostarczania ciepłego powietrza do pomieszczeń. Rzymscy budowniczowie potrafili wznosić kopuły z kamienia.
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T18:05:22+01:00
Akwedukty, czyli starożytne wodociągi, termy (łaźnie rzymskie), koloseum oraz inne teatry, w których organizowane były np. walki gladiatorów, cyfry rzymskie
3 3 3
2010-03-18T18:07:33+01:00
Rzymianie byli świetnymi budowniczymi ponieważ drogi przetfały do dziś a także systemy wodne doprawadzające wode do miast przez akwedukty
4 3 4