Most fossils are casts of animals or plants, and take milions of years to form. Most of the fossils people find are shells or bones, but take a look around when you visit the seaside or countryside - you might find the fossil of a footprint made by a dinosaur many, many years ago!


Prosze o tłumaczenie

3

Odpowiedzi

2010-03-18T18:09:20+01:00
Najczęściej są odlewami skamieniałości zwierząt lub roślin, a także podejmować milionach lat do formy. Większość skamieniałości ludzie znajdują się pociski i kości, ale rozejrzeć po wizycie nad morzem lub na wsi - może znajdziesz odlew śladu przez dinozaura wiele, wiele lat temu!
2010-03-18T18:11:09+01:00
Większość skamieniałości jest obsadami zwierząt albo roślin, i ich formy maja miliony lat. Najczesciej ze skamieniałości ludzie znajdują muszle albo kośći,ale spoglądajac wokół gdy odwiedzasz wybrzeże albo wieś - możesz stwierdzic, że skamieniałość to ślad zrobiony przez dinozaura, przed wielu laty!
2010-03-18T18:15:10+01:00
Większość skamieniałości jest pozostałością po zwierzętach albo roślinach i mają one milion lat.Najwięcej skamieniałości kóre ludzie znajdują to muszle lub kości ale oglądnij się dookoła kiedy odwiedzisz wieś albo wybrzeże.Możesz znaleść skamieniałość z śladu dinozaura zrobionego dawno dawno temu.

Nie robiłem z translatora-to piszę do wszystkich którzy chcieliby zgłosić spam na mnie.Możecie skopiować tekst do dowlonego translatora i zobaczycie ze moje tłumaczenie jest inne.
1 5 1