.zad1.oblicz pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o krawędziach:
a) 5 dm × 6 cm × 3 cm
b) a × b × c
c) m × (п + 1) × z


.zad2.jaką jest suma długości wszystkich krawędzi sześcianu, którego pole powierzchni całkowitej wynosi 864 cm²?

proszę pomożcie!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T18:18:12+01:00
Zad.1.
a)
5dm=50cm
P=2×50×6+2×50×3+2×6×3
P=600+300+36
P=936cm²
b)
P=2ab+2ac+2bc
c)m × (п + 1) × z

P=2×m×z±2×m×(п + 1)+2×z×(п + 1)
P=2mz+2mn±2m±2zn±2z
P=2(mz±mn±m±zn±z)
Zad.2.
P=6a²
6a²=864cm²
a²=144cm²
a=√144cm²
a=12cm
12×12cm=144cm
2010-03-18T18:39:30+01:00
1 a) 50cm*6cm*3cm=900cm³
b) a*b*c=abc
c) m*(n+1)*z=mn+m*z=mn+mz chyba

a drugiego nie wiem