1. Suma trzech kolejnych liczb naturalnych jest równa 84. Jakie to liczby?

2. Suma czterech kolejnych liczb nieparzystych jest równa 216. Znajdź te liczby.

3. W pewnym trójkącie jeden z kątów jest cztery razy mniejszy od drugiego i o 60 stopni mniejszy od trzeciego kąta. Jaki to trójkąt?

4. Brat jest 3x starszy od siostry, a siostra jest o 10 lat młodsza od brata. Ile lat ma siostra?


PS. Mają być wypisane wszystkie dane z zadań, działania, itp.

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-18T18:13:42+01:00
Zad1.

84:3=28
27,28,29

Sprawdzenie:
27+28+29=84

Odp. Te liczby to 27,28 i 29

zad2.

x - liczba I
x+2 - liczba II
x+4 - liczba III
x+6 - liczba IV

x+x+2+x+4+x+6 = 216
4x=216-12
4x=204 /:4
x=51 - liczba I
x+2=53 liczba II
x+4=55 liczba III
x+6=57 liczba IV

zad3.

dane
x - jeden kąt
4x - drugi kąt
x + 60° - trzeci kąt
równanie
x + 4x + x + 60 = 180
6x = 180 - 60 = 120
x = 120/6 = 20°
4x = 24 razy 4 = 80°
x + 60 = 20 + 60 = 80°
odp
jest to trójkąt równoramienny

zad4.

x-wiek siostry
y-wiek brata
3*x=y
y=x+10

3x-x=10
2x=10/:2
x=5lat = wiek siostry

3*x=y
3*5=15 lat = wiek brata
9 4 9
2010-03-18T18:14:52+01:00
1. x-liczba naturalna
x+x+1+x+2=84
3x+3=84
3x=84-3
3x=81/ :3
x=27
x+1=28
x+2=29
2010-03-18T18:25:33+01:00
1) x+x+1+x+2=84
3x=81
x=27- pierwsza liczba
x+1=28 -druga liczba
x+2=29-trzecia liczba

2) x+x+2+x+4+x+6=216
4x=204
x=51-pierwsza liczba nieparzysta
x+2=53 -druga liczba nieparzysta
x+4=55 -trzecia liczba nieparzysta
x+6=57 -czwarta liczba nieparzysta

4) x-wiek siostry
3x=x+10
2x=10
x=5