Odpowiedzi

2009-10-27T00:00:34+01:00
W(-2)=2x³-x²-7 = -16 - 4 - 7 = -27
2009-10-27T00:09:48+01:00
Dany jest wielomian W(x)=2x³-x²-7. Wartość wiolomianu dla x=-2 jest równa:
A)-27
B)-19
C)13
D)5
liczysz W(-2)=2*(-2)³-(-2)²-7=-16-4-7=-27 odp.A