Bardzo Mi zależy ;**' Cd wdzięczna, jak najszybciej... Ten kto to rozwiąże jest spoko, Ok ;DD

ZAD 1.
Oblicz, ile gramów siarczku glinu powstanie w reakcji 108 g glinu z siarką.

ZAD 2.
Oblicz masę związku chemicznego, otrzymanego w reakcji 4.6 g sodu z kwasem azotowym (VI), wiedząc, że sód reaguje z kwasem siarkowym (VI) zgodnie z równaniem : 2 Na + H(małe 2)SO(małe 4) ---> Na(małe 2) SO(male 4) + H(małe 2)
Mam nadzieję ze wiecie o co chodzi ... ;***

ZAD 3. Oblicz, ile kilogramów żelaza otrzymano w wyniku reakcji 288 kg tlenku żelaza (II) z węglem.


Thx Wam ;***** Dam NAJ...

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-18T18:59:56+01:00
Zad 1)
Reakcja :
2 Al + 3 S→ Al₂S₃

Dane:
M(masa molowa) Al- 27g/mol ( ale w reakcji wzięło udział 2 atomy więc 2× 27=54g/mol i to będziemy uwzględniać w obliczeniach)
M S - 32g/mol
M Al₂S₃ = 2 ×27 g/mol + 3×32g/mol= 150g/mol
m(masa glinu użyta w reakcji- 108g

Obliczam ilość siarczku glinu powstałego w tej reakcji:
z 54 g Al -----otrzymano by -----150 g Al₂S₃
to ze 108g Al ------otrzymamy----Xg Al₂S₃
X= 108g × 150g : 54 g= 300 g

W tej reakcji powstanie 300g Al₂S₃.

Zad 2)
Reakcja:
2 Na + H₂SO₄→ Na₂SO₄ + H₂

Dane:
M Na- 23g/mol (ale w reakcji wzięły udział 2 atomy więc 2 x 23= 46g/mol)
M Na₂SO₄= 2x 23 + 32 + 4 x 16= 142g/mol
m Na- 4,6g

Obliczam ilość substancji powstałej w reakcji :
z46g Na -----otrzymano by -----142g Na₂SO₄
to z 4,6g Na ------otrzymamy----Xg Na₂SO₄
X= 4,6g × 142g : 46g= 14,2 g

W tej reakcji powstanie 14,2g substancji

Zad 3)
Reakcja :
FeO + C→ Fe + CO

Dane:
M FeO - 56 +16= 72g
M Fe- 56g/mol
m FeO- 288 kg= 288 000g

Obliczam ilość żelaza powstałego w tej reakcji :
z 72g FeO -----otrzymano by ----- 56g Fe
to z 288 000g FeO ------otrzymamy----Xg Fe
X= 288 000g x 56g : 72g = 224 000g = 224 kg Fe

W wyniku tej reakcji otrzymano 224 kg żelaza
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T19:14:01+01:00
W rozwiązaniu powyżej w zadaniu pierwszym źle została odczytana masa z układu okresowego
powinno być: masa molowa glinu M=2* 27 g/mol = 54g/mol

zad 1

108g _____ x(g)
2Al + 3S → Al₂S₃ _____ M Al₂S₃= (2*27+3*32)=150
2*27g_____150g

108g/2*27g = x/150g
2*27g x = 108*150g
54 x = 16200g
x=300g

odp. W tej reakcji powstanie 300g Al₂S₃.


zad 2

4,6g___________x(g)
2Na + H₂SO₄ → Na₂SO₄ + H₂ ____MNa₂SO₄= (2*23+32+4*16)=142g
2*23g_________ 142g

4,6g/2*23g = x/142g
2*23 x = 4,6*142g
46 x = 653,2g
x= 14,2g

odp. Masa otrzymanego związku wynosi 14,2g.


zad 3
288kg_____x(kg)
FeO + C → Fe + CO
72g ______56g

288kg/72g = x/56g
288kg/0,072kg =- x/0,056kg
0,072 x = 0,056kg*288
0,072 x = 16,128kg
x = 224kg

odp. W wyniku tej reakcji powstanią 224kg żelaza.