1.w rajdzie pieszym uczestniczy grupa młodzieży składająca się z 5 harcerek i 4 harcerzy. wszyscy maszerują gęsiego. ile istnieje sposobów ustawienia się, jeżeli harcerze nie mogą sąsiadować z harcerzami a harcerki z harcerkami.

2.w urnie jest 27 kul ponumerowanych liczbami od 5 do 31. Kule z nr. od 5 do 20 są zielone, a pozostałe są żółte. Losujemy jedną kulę. Oblicz prawdopodobieństwo, że wylosujemy kulę czarną lub z numerami podzielnymi przez 3.

3.rzucamy trzema symetrycznymi monetami oblicz parwdopodobienstwo otrzymania a)dokladnie jednej reszki b) dokladnie dwoch reszek

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T18:25:32+01:00
Konbinatoryka.
0 - dziewczynki
x - chłopcy

Jedyne możliwe ustawienie aby chłopiec nie był koło dziewczynki jest:
0x0x0x0x0

Więc:
5!*4!=120*24=2880

Odp: Jest 2880 takich ustawień.

Niestety prawdopodobieństwa nie umiem. Ale słyszałem, że trudne cholerstwo :]
6 4 6