Odpowiedzi

2010-03-18T18:24:48+01:00
W wielu wyznaniach chrześcijańskich istnieją w kalendarzu cykliczne okresy pokuty (→Wielki Post) oraz praktyki pokutne mające na celu ułatwienie rozwoju duchowego i moralnego (→Pielgrzymka).
Niektóre wyznania chrześcijańskie (np.: Kościół katolicki i Cerkiew prawosławna) mają również sakramentalną formę pokuty jako znak działania łaski Bożej.
Wbrew powszechnej opinii i spotykanym przypadkom za chrześcijańską pokutę nie można uznać żadnych praktyk naruszających godność człowieka takich jak np. samookaleczenie.