Prawdz czy wsrod liczb: -3, 0, 1, 2 sa rozwiazanian równania
a) 5x-1=-1
b)x(x-3)-10=0
c)2x+2= x do kwadratu + x
d) {X+X+X+X} + 6x = 7x do kwadratu
f: -,25x u góry 1999 = -2
e) ( 2:{x+1] ) - x + 2x do kwadratu=3
Jeśli tak, to jakie. roziązania do oby dwóch

Sprawdź czy podane równania są równoważne :
a)x+1=2 i x+5=6
b)x+5=5 i 5x+8=8
c)x+3=6 i 3x=6
d)x+1=2 i x(2)=1
e)2x+5=3 i x(2)=1
f)x(2)=0 i x+2=2


(2) po cyferce lub literce oznacza do potęgi drugiej czyli x(2)
to x do potęgi drugiej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T22:00:16+01:00
Sprawdź czy podane równania są równoważne :
a)x+1=2 i x+5=6

x=2-1 i x=6-5
x=1 x=1
TAK

b)x+5=5 i 5x+8=8

x=5-5 i 5x=8-8
x=0 5x=0/:5 , x=0
TAK
c)x+3=6 i 3x=6

x=6-3 i x=6/:3
x=3 x=2
NIE

d)x+1=2 i x(2)=1

x=2-1 i x²=1/:√
x=1 x=1
TAK

e)2x+5=3 i x(2)=1

2x=3-5 i x²=1/:√
2x=-2/:2 ,x=-1 x=1

NIE

f)x(2)=0 i x+2=2

x²=0 i x=2-2
x=0 x=0
TAK