Odpowiedzi

2010-03-18T18:29:24+01:00
CHARAKTERYSTYKA I ZALETY NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Zródła odnawialne charakteryzują się:

* minimalnym bądź nawet żadnym wpływem na środowisko;
* oszczędność paliw (eliminacja zużycia węgla, ropy i gazu w produkcji energii elektrycznej)
* ogromnymi, stale odnawiającymi się zasobami energii;
* stały koszt jednostkowy uzyskiwanej energii elektrycznej;
* możliwością pracy na sieć wydzieloną;
* stanowią energetykę bardzo elastyczną, wykorzystującą różnorodne lokalne źródła energii;
* rozproszeniem na całym obszarze kraju, co rozwiązuje problem transportu energii, gdyż może ona być pozyskiwana w dowolnym miejscu, co eliminuje również straty związane z dystrybucją i pozwala uniknąć budowy linii przesyłowych.

Jak widać obecnie lokalnie, a w niedalekiej przyszłości na szeroką skalę odnawialne źródła energii okazują się być niezastąpione. Ich ogólny potencjał techniczny, tzn. taki, który da się wykorzystać przy obecnym lub dającym się przewidzieć poziomie techniki, szacuje się na 17,245 TWa rocznie, co podwyższa przewidywane światowe zapotrzebowanie na energię pierwotną w 2000 r. Mimo tych olbrzymich zasobów jakie niesie ze sobą energia odnawialna, nie możemy zapominać o racjonalizacji użytkowania energii w naszym codziennym życiu. Przemawia za tym m.in. fakt, że w krajach rozwijających się mieszka 75% ludności świata, a zuzywa jedynie 20% paliw i energii.

Stosunkowo duży koszt budowy elektrowni zasilanych źródłami odnawialnymi jest spowodowany koniecznością stosowania trudnych technicznie, jeśli chodzi o budowę urządzeń, co spowodowane jest z kolei uwzględnieniem zmieniających się warunków atmosferycznych.

Roczna produkcja energii elektrycznej przez odnawialne źródło o mocy 160 kW zapobiega wyemitowaniu do atmosfery następujących zanieczyszczeń:

* dwutlenek siarki2.000kg
* dwutlenek azotu1.500kg
* dwutlenek węgla250.000kg
* pyły i żużle17.500kg