Uzupełnij słowne zapisy przebiegu reakcji chemicznych i określ ich typy. Napisz substraty (S),produkty (PCh) i związki chemiczne (ZCh)

c) chlorowodór -----> _______ + _________
Typ reakcji chemicznej: ___________
S:
P:
PCh:
ZCh:

d) chlorek miedzi (II) + magnez ------>_________ + miedź
Typ reakcji chemicznej: ___________
S:
P:
PCh:
ZCh:

2

Odpowiedzi

2010-03-18T18:34:26+01:00
C) chlorowodór -----> chlor + wodór
Typ reakcji chemicznej: analiza(rozkład)
S:chlorowodór
P: tlen, wodór

d) chlorek miedzi (II) + magnez ------>chlor+ miedź
Typ reakcji chemicznej: wymiana
S:chlorek miedzi
P:magnez, chlor, miedź


3 2 3
2010-03-18T18:35:56+01:00
Odp.
c)
chlorowodór=chlor+wodór;
-reakcja analizy(rozkładu);
S:chlorowodór;
P:chlor,wodór;
PCH:chlor,wodór;
ZCh:chlorowodór.
d)
chlorek miedzi(II)+magnez=chlorek magnezu+miedź;
-reakcja wymiany pojedyńczej;
S:chlorek miedzi(II).magnez;
P:chlorek magnezu,miedź;
PCh:magnez,miedź;
ZCh:chlorek miedzi(II),chlorek magnezu.
6 4 6