Dwie drużyny dzieci wzięły udział w konkurencji przeciągania liny. W pierwszej drużynie było troje dzieci,a w drugiej czworo,ale młodszych.Każde dziecko z pierwszej drużyny ciągnęło linę z siłą 75N,a każde dziecko z drugiej drużyny ciągnęło linę z siłą 60N. Oblicz wartość siły wypadkowej. Która z drużyn jest silniejsza. ?

3

Odpowiedzi

2009-10-27T08:24:30+01:00
Pierwsza drużyna
75 N
75 N * 3 = 225 N - cała drużyna

Druga drużyna
60 N
60 N * 4 = 240 N - cała drużyna

Siła wypadkowa = 240 N - 225 N = 15 N

Silniejszą drużyną jest drużyna druga.
5 5 5
2009-10-27T08:43:09+01:00
3 dzieci po 75N
czyli:
3 x 75N = 225N

4 dzieci po 60N
czyli:
4 x 60N = 240N

Wypadkowa: F2 - F1 = Fw
240N - 225N = 15N

Odp. Silniejsza jest 2 drużyna, a siła wypadkowa to 15N.
4 5 4
2009-10-27T08:57:36+01:00
Druga drużyna jest silniejsza.
1 5 1