Na podstawie opisów rozpoznaj formy krasowe:
1. Miejsce wypływu wód krasowych na powierzchnię
2. Forma naciekowa powstająca na dnie jaskini i narastająca ku górze
3. Rozległa, płakodenna kotlina ograniczona ścianami skał wapiennych
4. Pagór nierozpuszczony przez wodę
5. Podłużne bruzdy na powierzchni skał ulegających krasowieniu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T21:18:09+01:00
1.Wywierzysko
2.Stalagmit
3.Polje
4.Mogot
5.Żłobki krasowe
73 4 73
prawda
Komentarz został usunięty