Odpowiedzi

2010-03-18T18:43:52+01:00
1.
3x*6=18x
3*x*(-6)=-18x
3x*1/6=1/2 x
3*1/6*x=1/2 x
(-6)*3*x=-18x
3x/6=1/2 x
3x*(-1/6)=-1/2 x
3/6 x=1/2 x
(-3x)*6=-18x

2.
a) 2*3x=6x
b) 4x*5=20x
c) 2/3x*3=2x
d) 3/4 x *1/3=1/4x
e) 2x*(-6)=-12x
f) (-2)*0,5x=-x
g) (-1/5x)*10=-2x
h) (-x)*(-2/3)=2/3x
i) 21x:3=7x
j) 6x:(-4)=-2/3x
k) (-4/5x):4/5=-x
l) 2/3x:3/2=x

3.
2x*1/2=x
-5y*1/5=-y
1 1/2z/3=1/2z
3/8w*(-3/8)=-9/64
1/7u*7=u
5x*3=15x
9y:9=y
-6z:-6=z
2/3u*3/2=u
-1/2v:-4=1/8v

4.
wszyscy pracownicy - x
pracownicy kobiety - 0,4x
Blondynki - 0,24x
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T18:44:59+01:00
Załącznik. w tym załączniku chyba nie było piątego :P
1 5 1
2010-03-18T18:54:49+01:00
Zadanie 1
3x*6=18x 3*x*(-6)=-18x 3x*1/6=1/2 x 3*1/6*x=1/2 x
(-6)*3*x=-18x 3x/6=1/2 x 3x*(-1/6)=-1/2 x
3/6 x=1/2 x (-3x)*6=-18x

Zadanie 2
a) 2*3x=6x
b) 4x*5=20x
c) 2/3x*3=2x
d) 3/4 x *1/3=1/4x
e) 2x*(-6)=-12x
f) (-2)*0,5x=-x
g) (-1/5x)*10=-2x
h) (-x)*(-2/3)=2/3x
i) 21x:3=7x
j) 6x:(-4)=-2/3x
k) (-4/5x):4/5=-x
l) 2/3x:3/2=x

3.
2x*1/2=x
-5y*1/5=-y
1 1/2z/3=1/2z
3/8w*(-3/8)=-9/64
1/7u*7=u
5x*3=15x
9y:9=y
-6z:-6=z
2/3u*3/2=u
-1/2v:-4=1/8v

4.
cała grupa pracowników - x
kobiety - 0,4x
Blondynki - 0,24x