Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T18:32:22+01:00
Gdy dwa atomy wodoru tworzą cząsteczkę H2, ich elektrony rozmieszczają się symetrycznie wokół obydwu jąder. W ten sposób tworzy się wspólna para elektronowa. Każdy atom wodoru korzysta z tych "wspólnych" dwóch elektronów. W ten sposób konfiguracja elektronowa atomów wodoru staje się podobna do konfiguracji helu.

Gdy atomu chloru łączą się w cząsteczkę Cl2, powstaje jedna wspólna para elektronowa i wtedy każdy z atomów chloru ma 8 elektronów walencyjnych. Konfiguracja elektronowa staje się podobna do konfiguracji
argonu.

Mam nadzieję, że pomogłam :)!
2010-03-18T18:35:34+01:00
Jest to wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane. Łączy je wspólna para elektronowa, gdyż wodór dąży do dubletu elektronowego, a chlor do oktetu elektronowego, więc "dzielą się" jednym ze swoich elektronów przez co osiągają zamierzane zapełnienie powłoki walencyjnej.