Odpowiedzi

2009-10-27T09:58:24+01:00
Reformacja to ruch społeczno religijny domagający sie reformy kościoła. Jej przyczyna był wewnętrzny kryzys kościoła katolickiego, demoralizacja duchowieństwa, nieprzestrzeganie zasad celibatu, polityka fiskalna kościoła czy tez upadek autorytetu papiestwa. w 1517 roku Marcin Luter na drzwiach kościoła w Wittenberdze przywiesiła 95 tez w których skrytykował te nadużycia w kościele. w wyniku reformacji Powstały nowe religie takie jak Kalwinizm, Luteranizm, Anglikanizm. Reformacja przyczyniła się do rozwoju kościołów narodowych. w Latach 1524/25 trwała wojna chłopska. Było to powstanie chłopów przeciwko panującemu ustrojowi. zostało krwawo stłumione.
2009-10-27T10:13:07+01:00
1. REFORMACJA- to ruch mający na celu naprawę obyczajów duchowieństwa i zmianę spojrzenia na sprawę wiary i pisma świętego.
2. Nowe wyznania:
a) program reform proponowany przez Marcina Lutra (luteranizm, luteranie):
- wzniesienie celibatu,
- likwidacja celibatu,
- odprawianie nabożeństw w językach narodowych,
- luteranie odrzucali zwierzchnictwo papieża,
- głosili zakaz sprzedaży odpustów,
- najważniejszą księgą kościoła jest BIBLIA.
b) anglikanizm (anglikanie, Henryk VIII):
- odrzucali zwierzchnictwo papieża,
- głosili, że głową kościoła narodowego jest król,
- pozostawili dotychczasową organizację kościelną i dostojników,
-konfiskata dóbr zakonnych.
c) kalwinizm ( kalwini, Jan Kalwin):
- odrzucali władzę papieską i hierarchie kościelną i zakonów,
- odrzucenie dogmatów religijnych ( kult świętych),
- wiara w przeznaczenie,
- głosili potrzebę dyscypliny, zakazywali rozrywek.
d) antytrynitarze
- domagali się równości wszystkich wiernych,
- potępiali bogactwo,
- odrzucali wojny i sprawowanie urzędów,
- nawoływali do utrzymywania się z pracy własnych rąk,
- odrzucali dogmat trójcy świętej i chrzest dzieci.