Jest transformator, który zasilany jest prądem o natężeniu 20 [A] i mocy 10 [kW]. Na uzwojeniu wtórnym, które ma 250 zwoi, tego transformatora pojawiło się napięcie 100 [V]. Ile zwoi ma uzwojenie pierwotne, jakie jest napięcie na cewce pierwszej, a jakie natężenie na cewce wtórnej oraz jaka jest moc wyjściowa tego transformatora?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T19:37:42+01:00
I1=20A
P1=10kW=10000W
N2=250
U2=100V
N1=?
U1=?
I2=?
P2=?
-------------------------------------------------
P1=U1*I1
U1=P1/I1=10000W/20A=500V
U2/U1=N2/N1
N1=U1*N2/U2=500V*250/100V=1250
N2/N1=I1/I2
I2=N1*I1/N2=1250*20A/250=100A
P2=U2*I2=100V*100A=10000W=10kW
moce obu stron transformatora są równe chyba, że w treści zadania uwzględniono straty