Jeżeli biocenoza dobrze funkcjonuje, to w sieci pokarmowej nie ma żadnych zakłóceń i panuje równowaga biologiczna (biocenotyczna) między wszystkimi populacjami, które tworzą tę sieć. Wówczas istnieje więcej możliwości powiązań i współzależności między poszczególnymi gatunkami, co daje możliwość ustalenia się stanu równowagi dynamicznej, czyli stabilnego stanu bioceowy.

Podaj trzy przykłady korzyści, które wynikają z utrzymanego stabilnego stanu biocenozy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T18:16:45+01:00
-prawidłowy obieg materii i przepływ energii w ekosystemie
-stopniowo zachodząca sukcesja ekologiczna(czyli przekształcanie się prostych ekosystemów w bardziej złożone)
-utrzymywanie się na stałym poziome równowagi biologicznej(jest proporcjonalni tyle samo producentów co reducentów)

:):) gdyby coś było nie tak topisz na prw.