Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T11:33:18+01:00

a)
|2x-1|≤3
2x - 1 ≤ 3 i 2x - 1 ≥ -3
2x ≤ 4 i 2x ≥ -2
x ≤ 2 i x ≥ -1

x ∈ <-1; 2>

b)
|3x - 1| ≥ 2
3x - 1 ≥ 2 v 3x - 1 ≤ -2
3x ≥ 3 v 3x ≤ -1
x ≥ 1 v x ≤ -1/3

x ∈ (-∞; -1/3> u <1; ∞)