Odpowiedzi

2010-03-18T18:37:28+01:00
Okrąg jest brzegiem koła (w przeciwieństwie do zawsze "wypełnionego" koła okrąg nie zawiera wnętrza a jedynie punkty na brzegu).Okrąg jest opisywany wzorem:
(x-x_0)^2+(y-y_0)^2= r^2
gdzie (x_0, y_0) to współrzędne środka okręgu, a wartość r jest nazywana jego promieniem.
Okrąg jest szczególnym przypadkiem elipsy o równych półosiach i jako taki jest krzywą stożkową.

pole fizyczne w fizyce i matematyce to przestrzenny rozkład pewnej wielkości