Odpowiedzi

2009-10-27T11:14:44+01:00
Elektron krazacy po orbicie wokoł jadra atomowego
podlega oddziałowywaniu sily dosrodkowej

F = m*a ; a =V^2/r
F = m*(V^2/r)
natomias siła Columba to F = k*e^2/r^2
m *(V^2/r)=k*e^2/r^2
m*V^2*r^2=k*e^2*r
z tablic trzeba odcytac mase elektrony , k - stała Columba ; e - ładunek elementarny
m = 9,1093810-^31 kg
e = 1,6*10-^19 C
k = 9,00*10^9
v=217928 km/sek
predość odnosci sie do powłoki K
2 1 2