1. Oblicz ciśnienie aluminiowego klocka o kształcie prostopadłościanu o wymiarach 4cm×5cm×10cm , ustawionego kolejno na ścianach o powierzchni :
a) 4cm×5cm
b)4cm×10cm
c)5cm×10cm

Gęstość Aluminium : 2700 (kg/m³) 2,70 (g/cm³)2. Podaj w którym przypadku ciśnienie na podłoże będzie najmniejsze.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T18:49:00+01:00
1.
V = 4 x 5 x 10 = 200 cm3
m=gV= 2,7 x 200=540 g = 0,54 kg
p = F/s
F = mg = 0,54 x 10 = 5,4N
a) s= 4 x 5 =20cm2=0,00002 m2
p=5,4/0,00002=270000Pa
b) s=4 x 10 = 40 cm2 = 0,00004m2
p=5,4/0,00004 = 135000Pa
c) s=5 x 10 = 50 cm2 = 0,00005m2
p=5,4/0,00005=108000Pa
2. Ciśnienie będzie najmniejsze w 3 przypadku, gdyż klocek leży na największej ścianie.
71 1 71