Odpowiedzi

2009-04-23T00:00:06+02:00
1) Ogolna postac funkcji liniowej to: y=ax+b
2). Wykresem funkcji liniowej jest prosta. Wykres funkcji y=ax+b powstaje z wykresu funkcji y=ax (proporcjonalność prosta) przez przesuniecie równoległe o wektor o współrzednych (0,b) lub wykres przechodzi przez punkty: (0, b) i (1, a+b)
3)dla a>0 funkcja jest rosnąca
4) dla a<0 funkcja jest malejąca
5) Wartości funkcji: a>0: od (-∞, x₀) funkca przyjmuje wartosci ujemne, od (x₀, +∞) funkcja przyjmuje wartosci dodatnie
a<0: od (-∞, x₀) funkcja przyjmuje wartosci dodatnie, od(x₀, +∞) funkcja przyjmuje wartości ujemne.
6) Funkca liniowa bedaca proporcjonalnościa prosta ma postać: y=ax. jej wykres przechodzi przez poczatek układu współrzednych, czyli jest wyznaczony punktami: (0,0) i !, a).
7) Funcja stała ma postac: y=a. jej wykres jest prosta rownoległa do osi X.