1. Mózg człowieka zawiera 78 % wody. Przyjmując, że średnio masa mózgu wynosi 1350 g, oblicz, ile gramów naszego mózgu nie jest wodą.

2. Cena netto za usługę wynosi 145 zł. Do tej kwoty trzeba doliczyć 7 % podatku VAT. Jaką kwotę trzeba zapłacić za tę usługę ?

3. Za ubranie trzeba było zapłacić 320 zł. W związku z sezonową obniżką cen, obniżono cenę o 30 %. Ile kosztuje to ubranie po obniżce ?

Proszę o napisanie wszystkich rozwiązań ; P
thx ;)

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-18T18:46:36+01:00
Trzbe aobliczyc 75 % z 1350
1350:100 % =13,5
czyli 1 % to 13,5
czyli 75 % *1012,5 to jest ile mozgu jest woda
a teraz ile nie jest 1350-1012,5=337,5

145 zł. Do tej kwoty trzeba doliczyć 7 % podatku VAT

znowu 1 % to 1,45
jesli jeden % to 1,45 to 7 % to10,15

145+10,15=155,15


. Za ubranie trzeba było zapłacić 320 zł. W związku z sezonową obniżką cen, obniżono cenę o 30 %. Ile kosztuje to ubranie po obniżce ?

1 % z 320 to 3,2
30 %*96
320-96=224
4 3 4
2010-03-18T18:49:17+01:00
1. Mózg człowieka zawiera 78 % wody. Przyjmując, że średnio masa mózgu wynosi 1350 g, oblicz, ile gramów naszego mózgu nie jest wodą.
1350 g------------100%
X-------------------78%
X = (1350 x 78) : 100
X = 1053 g
1350 - 1053 = 297 g
ODP. 297 g nie jest wodą


2. Cena netto za usługę wynosi 145 zł. Do tej kwoty trzeba doliczyć 7 % podatku VAT. Jaką kwotę trzeba zapłacić za tę usługę ?
145 zł---------100%
X----------------7%
X = (145 x 7) : 100
X = 10,15 zł
145 zł + 10,15 zł = 155,15 zł
Odp; trzeba zapłacić 155,15 zł3. Za ubranie trzeba było zapłacić 320 zł. W związku z sezonową obniżką cen, obniżono cenę o 30 %. Ile kosztuje to ubranie po obniżce ?
320 zł---------------100%
X----------------------30%
X = (320 x 30) : 100
X = 96 zł
320 zł - 96 zł = 224 zł
Odp: ubranie po obnizce kosztuje 224 zł
5 3 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T18:50:13+01:00
1. 1350g -- 100%
x -- 78%

x= 1350 g * 78% / 100% = 1053 g (procenty się skracają)
1350 - 1053 = 297 g nie jest wodą
2.145zł -- 100%
x -- 107 %

x = 145 zł * 107% / 100% = 155,15 zł (procenty się skracają )

3. 320 zł -- 100%
x -- 30%

x = 320 zł * 30%/100% = 96 zł
320 zł - 96 zł = 224 zł

prosze :):)
17 3 17