Określ środki stylistyczne:
a) statek w czasie burzy
b)idziemy...
idziemy...
idziemy...
c)kamień poruszył się
d)rzekł jeden:"Noc nadchodzi"-A drugi rzekł:"Dnieje!"
e)gorące uczucie
f)szur,szur,kap,kap
g)przebiegł cicho niby kot
h)srebrzyste skrzydła
i) jam , to ze schodów zbiegłszy uczynił
j)noszę w sercu Twój obraz
k)"Litwo!Ojczyzno moja..."
l)zimny ogień
m)ma oczy jak pochodnie
n)Jan z CZARNOLASU
) drzewo przemówiło

2

Odpowiedzi

2010-03-18T18:47:05+01:00
A) statek w czasie burzy-
b)idziemy...
idziemy...
idziemy...-dźwiękonaśladowcze
c)kamień poruszył się-ożywienie
d)rzekł jeden:"Noc nadchodzi"-A drugi rzekł:"Dnieje!"-dialog
e)gorące uczucie-określenie
f)szur,szur,kap,kap-dźwiękonaśladowcze
g)przebiegł cicho niby kot-porównanie
h)srebrzyste skrzydła-określenie
i) jam , to ze schodów zbiegłszy uczynił-
j)noszę w sercu Twój obraz-hiperbola
k)"Litwo!Ojczyzno moja..."-
l)zimny ogień-
m)ma oczy jak pochodnie-porównanie
n)Jan z CZARNOLASU-nazwa własna
) drzewo przemówiło -uosobienie
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T19:14:53+01:00
A)epitet
b)anafora
c)metafora (personifikacja)
d)kontrast lub zaprzeczenie
e)epitet
f)onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo)
g)porównanie
h)epitet
i)wtrącenie
j)metafora (przenośnia)
k)apostrofa
l)metafora (może to być także epitet)
m)porównanie
n)peryfraza
o)metafora (personifikacja)
1 5 1