Uzupełnij podany tekst przysłówkami i zapisz w zeszycie.

Bociany kołują nad miejscem swojego jesiennego zlotu.Zniżają lot,aby po wylądowaniu powitać inne bociany.Pozostaje tylko się najeść i wybrać przewodnika stada.Będzie nim ten z bocianów , który potrafi poprowadzić olbrzymią gromadę na łąki oddalone o sześć tysięcy kilometrów.Wreszcie nadchodzi oczekiwana chwila odlotu.Dzień musi być ciepły.Takiego dnia o poranku powietrze unosi bociany na znaczną wysokość.nikną w oddali.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T18:52:51+01:00

Bociany nisko kołują nad miejscem swojego jesiennego zlotu.Zniżają gwałtownie lot,aby po wylądowaniu powitać inne bociany.Pozostaje tylko się szybko najeść i wybrać przewodnika stada.Będzie nim ten z bocianów , który potrafi sprawnie poprowadzić olbrzymią gromadę na łąki oddalone o sześć tysięcy kilometrów.Wreszcie nadchodzi długo oczekiwana chwila odlotu.Dzień musi być bardzo ciepły.Takiego dnia o poranku powietrze unosi bociany w górę na znaczną wysokość.nikną szybko w oddali.
13 4 13
2010-03-18T18:54:49+01:00
Bociany długo kołują nad miejscem swojego jesiennego zlotu.Powoli zniżają lot,aby po bezpiecznym wylądowaniu radośnie powitać inne bociany.Wtedy pozostaje tylko mocno się najeść i szybko wybrać przewodnika wielkiego stada.Będzie nim ten z bocianów, który potrafi ostrożnie przeprowadzić olbrzymią gromadę na łąki oddalone o sześć tysięcy kilometrów.Wreszcie nadchodzi długo oczekiwana, podniosła chwila szybkiego odlotu.Dzień musi być wystarczająco ciepły.Takiego dnia o poranku powietrze delikatnie unosi bociany na znaczną wysokość.Powoli,niespiesznie,nikną one w bezkresnej dali.

Naj ?
45 4 45