Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T19:28:44+01:00
Aktywne metale takie jak:
Lit, Potas, Sód reagują z wodą w reakcji:

- 2K + 2H₂O --> 2KOH + H₂

Wytwarza się wodór i wodorotlenek. Po dodaniu fenolaftaleiny roztwór zabarwia się na malinowo, czyli r-r posiada odczyn zasadowy.

- 2Na + 2H₂O --> 2NaOH + H₂ - soda kaustyczna¹
- 2Ca +2H₂O --> Ca(OH)₂ + H₂ - wapno gaszone¹

¹) nazwy zwyczajowe


1 5 1