100 pkt daje naj. 3 zadania proste.+ dwa przykłady. nie chce mi sie robic.

Zad.1
uporządkuj jednomiany i oblicz jego wartość,podstawiając podane liczby.-
a)-2acba(-3)b a= -1 b= 2 c= -3
b)a∧(-3)cb²cb ∧ (-2) ∧ ca a= -3 b= 1/6 c= 7
c)2/3acb ∧ 5/7(-a)cb²a a= 3 b= -1 c= 7

Zad.2
Zapisz podane wyrażenia w postaci najprostszej sumy.
a)2,25(4b-c) +0,25c(b-a)
b)(4x-3y)∧7-10x(2-y)
c)-12(x²-1)
d) b(b+a)-a(2a+b)

Zad.3
Sprawdź czy:
a) (x+4)+2(x-5)-3(x-1)= -2
b) (3x-6) - (-2x+4)=5x-2
c)a²-(b²-a²)-(a²+b²)=0
d)x²(y²-x)=x²-y²

Zad.4
Wykonaj redukcje wyrazów podobnych i oblicz wartość dla wyrażenia a= -1 b= -2/3 c=0,5

a) -2ab²c+2a²bc-3a²bc²+ab²c+4a²bc+6a²bc²
b)2a²b+3ab²-2bc+3ac-2a²b-ac+3ab²

2

Odpowiedzi

2010-03-18T19:44:04+01:00
Rozwiązanie dodałem w załączniku! Zapisany jest w formacie pdf! Jeśli załącznik się nie doda, napisz do mnie wiadomość na priv!
2010-03-18T20:19:37+01:00
Zad.1
uporządkuj jednomiany i oblicz jego wartość,podstawiając podane liczby.-
a)-2acba(-3)b a= -1 b= 2 c= -3
-2*(-1)*(-3)*2*(-1)*(-3)*2=-72
b)a∧(-3)cb²cb ∧ (-2) ∧ ca a= -3 b= 1/6 c= 7
(-3)*(-3)*7*(⅙)²*7*⅙*(-2)=(-3)*(-3)*7*(1/36)*7*⅙*(-2)=- (49/12)=-4,08(3)
c)2/3acb ∧ 5/7(-a)cb²a a= 3 b= -1 c= 7
⅔*3*7*(-1)*5/7*(-3)*7*(-1)²*3=630

Zad.2
Zapisz podane wyrażenia w postaci najprostszej sumy.
a)2,25(4b-c) +0,25c(b-a)=9b-2,25c+0,25cb-0,25ac
b)(4x-3y)∧7-10x(2-y)=28x-21y-20x+10xy=8x+10xy-21y
c)-12(x²-1)=-12x²+12
d) b(b+a)-a(2a+b)=b²+ab-2a²-ab=b²-2a²


Zad.3
Sprawdź czy:
a) (x+4)+2(x-5)-3(x-1)= -2
x+4+2x-10-3x+3=-2
x+2x-3x=-2-4+10-3
0≠1
b) (3x-6) - (-2x+4)=5x-2
3x-6+2x-4=5x-2
3x+2x-5x=-2+6+4
0≠8
c)a²-(b²-a²)-(a²+b²)=0
a²-b²+a²-a²-b²=0
a²-2b²=0
a²=2b²
a=√2 b
d)x²(y²-x)=x²-y²
x²y²-x³=x²-y²
x²y²+y²=x²+x³
y²(x²+1)=x²+x³
y²=(x²+x³):(x²+1)
y=√((x²+x³):(x²+1))

Zad.4
Wykonaj redukcje wyrazów podobnych i oblicz wartość dla wyrażenia a= -1 b= -2/3 c=0,5

a) -2ab²c+2a²bc-3a²bc²+ab²c+4a²bc+6a²bc²=
-2(-1)*(-⅔)²½+2(-1)²*(-⅔)½-3(-1)²(-⅔)(½)²+(-1)(-⅔)²½+4(-1)²(-⅔)½+6(-1)²(-⅔)(½)²=
(-4/9)+(-⅔)+½+2/9-4/3-1=-8/18-12/18+9/18+4/18-24/18-18/18=-49/18=-2 13/18
b)2a²b+3ab²-2bc+3ac-2a²b-ac+3ab²=
2(-1)²(-⅔)+3(-1)(-⅔)²-2(-⅔)½+3(-1)½-2(-1)²(-⅔)-(-1)½+3(-1)(-⅔)²=
-4/3-2+⅔-3/2+4/3+½-4/3=-8/6-12/6+4/6-9/6+8/6+3/6-8/6=-22/6=-3 4/6=-3 ⅔